59,500 تومان 70,000 تومان
کرج ، حسن آباد

75,000 تومان
شیراز ، بنی هاشمی

96,250 تومان 275,000 تومان
تهران ، سهروردی شمالی

19,000 تومان
اصفهان ، پروین

10,000 تومان
قم ، بلوار ۱۵ خرداد دست دوم

64,000 تومان
تهران ، شهر ری

50,000 تومان
تهران ، شهر قدس